ppc Subscription S

check mark inside a black box1 شما مي توانيد از طريق سفارش تبليغات کليکي به موتورهاي جستجو ترافيک سايت خود را افزايش دهيد.

قطعا تقاضاهايي وجود دارد که مي توان از طريق افزايش ترافيک سايت آنها را بدست آورد.

در هنگام تبليغات به موارد زير دقت نماييد

arrowheads of thin outline to the left فقط براي ترافيک مرتبط با کسب و کارتان هزينه پرداخت کنيد. محدوده جغرافيايي که مد نظر داريد، روزهاي هفته، زماني که در روز مد نظر داريد، کلمات کليدي و هر چيز ديگري که مد نظرتان هست را تعيين کنيد.

arrowheads of thin outline to the left با کپي آگهي هايي که خوب نوشته شده و استفاده از آنها بازديد خود را کاهش ندهيد.