افزایش مخاطب با رسانه های اجتماعی

check mark inside a black box1 با بازاريابي رسانه هاي اجتماعي، مخاطبان خود را در سرتاسر وب افزايش دهيد و با آنها تعامل برقرار کنيد.

درگفتگوهاي مربوط به صنعت و شرکت حوزه کاري خود، در بالاترين نقطه قرار گيريد.

فرآيند رسانه هاي اجتماعي
فرايند بازاريابي رسانه هاي اجتماعي تضمين مي کند که کسب و کار شما تبديل به يک رسانه کمپين بازاريابي اجتماعي شود.
و به طور خاص براي اهداف کسب و کار شما طراحي مي شود.

arrowheads of thin outline to the left فاز اول : کشف
در مورد کسب و کار ، وب سايت، حضور اجتماعي، و رقباي مشتريان خود اطلاعات بدست مي آوريم،تا سند و مدرک واضحي ارائه دهيم که در تمام مراحل ديگر پروژه از آن استفاده شود.
arrowheads of thin outline to the left فاز دوم :استراتژي

ايجاد يک استراتژي و طرح جامع بازاريابي رسانه هاي اجتماعي که براي پروفايل هاي رسانه هاي اجتماعي و محتواهاي قابل اشتراک گذاري ،به وضوح اهداف کسب و کار را تشريح کند.

arrowheads of thin outline to the left فاز سوم :اجراي کمپين

اجراي ملزومات از استراتژي مشخصات و مراحل استراتژي محتوا براي رسيدن به اهداف رقابتي

arrowheads of thin outline to the left فاز چهارم :آناليز و گزارش گيري

ارائه گزارش به طور منظم که شامل تجزيه و تحليل عملکرد کمپين، KPI ها و رديابي هدف و تنظيم پروژه بر اساس نتايج مي باشد.